دانلود آهنگ جدید ایلیا ای جی تمومه بیبم
متن آهنگ تمومه بیبم
به من بگو راستشو دروغ نه با آتیش دلم عکسهاتو سوزوندم

چندبار گفتم داد نزن تو روی من با حرفهاش اون قلبمو دور کرد

رفتو بهم پشتم کرد به منو کارما بده تا فحش کمتر هنوز حلقتو توو دستم مشت کردم

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه بیبم رفتی تازه فهمیدی که دیگه نبوده مثل من

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه عشقم میخوای برگردی نه دیگه تمومه عشقم

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه بیبم رفتی تازه فهمیدی که دیگه نبوده مثل من

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه عشقم میخوای برگردی نه دیگه تمومه عشقم

همه خاطراتت از یادم رفته چقدر دورغ بگم که اون با من هستش

تا بشکینی غرورمو با هر حرفت نمیفهمم چجوری اون ولم کردشو

کل رابطمون میخواد که قصه شه تا کی بنویسم نت گوشیم تکست بده

تو بایست بکشنی منو این عشقته میخواد فقط منو اون حرص بده

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه بیبم رفتی تازه فهمیدی که دیگه نبوده مثل من

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه عشقم میخوای برگردی نه دیگه تمومه عشقم

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه بیبم رفتی تازه فهمیدی که دیگه نبوده مثل من

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه عشقم میخوای برگردی نه دیگه تمومه عشقم

***

تا بشکینی غرورمو با هر حرفت نمیفهمم چجوری اون ولم کردشو

کل رابطمون میخواد که قصه شه تا کی بنویسم نت گوشیم تکست بده

تو بایست بکشنی منو این عشقته میخواد فقط منو اون حرص بده

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه بیبم رفتی تازه فهمیدی که دیگه نبوده مثل من

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه عشقم میخوای برگردی نه دیگه تمومه عشقم

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه بیبم رفتی تازه فهمیدی که دیگه نبوده مثل من

هرچی بین ما بوده نه دیگه تمومه عشقم میخوای برگردی نه دیگه تمومه عشقم

آخرین آثار ایلیا ای جی