دانلود آهنگ جدید ابی صادقی با خیالت

با خیالت

متن آهنگ با خیالت
از دلم نمی تونی بری

واسه اینه تو همیشگیمی

عشق من می دونی که دلی

دوسِت دارم و عاشقم نمیشی

مثلِ من نمی تونه کسی

بیاد و انقدر عاشق تو باشه

جای اینکه بذاری و بری

زندگیمونو بیا بسازیم

چه جوری یه هو عشق من شدی

اومدی و دل نذاشتی واسه من

چه خوبه که مال من شدی

واسه همیشه عشق تو داره دلم

تونستی من و عاشقم کنی

چه ساده تو بردی دل و دیوونتم

به دنیا نمی دم من عشقتو

چه زیبا شده عاشقی کنار تو

اسم منه فقط تو فال تو

بذار بمونم تو حال و هوای تو

کسی نمی تونه به جای تو

عوض کنه دنیای این دیوونه رو

من خراب و مستِ مستم

اومدی دل بر تو بستم

بازم عشق اومد سراغم

باز یه کاری داده دستم

با خیالت می شه سر کرد

می شه باز چشمارو تَر کرد

دلبری کردی و آخر

دلبری هاتم اثر کرد

***

چه جوری یه هو عشق من شدی

اومدی و دل نذاشتی واسه من

چه خوبه که مال من شدی

واسه همیشه عشق تو داره دلم

تونستی من و عاشقم کنی

چه ساده تو بردی دل و دیوونتم

به دنیا نمی دم من عشقتو

چه زیبا شده عاشقی کنار تو

اسم منه فقط تو فال تو

بذار بمونم تو حال و هوای تو

کسی نمیتونه به جای تو

آخرین آثار ابی صادقی