دانلود آهنگ جدید انتظار تهران تماشایی

تهران تماشایی

متن آهنگ تهران تماشایی
چشم تو که پیدا شد تهران تماشایی در گیر تماشا شد درگیر تماشا شد

بی حوصله بودم تا قبل از توه دیوونه کی حالمو میفهمه کی حالمو میدونه

لبریز یه مشت احساس درگیر تماشاتم ای تازه رسیده من هرجا بری همراتم

لبریز یه مشت احساس درگیر تماشاتم ای تازه رسیده من هرجا بری همراتم

چشمای تو یه کاری دست منه عاشق داد که گیج و پریشونم که گیج و پریشونم

از راه رسیدی تا این شهر بهشتم شه احساس تو تعبیر هر چی که نوشتم شه

**

ما در به در دنیا ما عاشق و دل بسته من شاعر و دلداده تو عاشق و دلبسته

ما در به در دنیا ما عاشق و دل بسته من شاعر و دلداده تو عاشق و دلبسته

لبریز یه مشت احساس درگیر تماشاتم ای تازه رسیده من هرجا بری همراتم

لبریز یه مشت احساس درگیر تماشاتم ای تازه رسیده من هرجا بری همراتم

آخرین آثار انتظار