دانلود آهنگ جدید عرفان خشته تو که عاشقم نبودی

تو که عاشقم نبودی

متن آهنگ تو که عاشقم نبودی
تو که عاشقم نبودی چرا از من برنگشتی چرا با من از تموم مرزهای رویا گذشتی

تو که عاشقم نبودی چرا دورم پیله بستی چرا پشت هر دو راهی چشم به راه من نشستی

با تو زندگی شبیه رویاهای کودکیمه خونه طرحی از یه دریاست که پر از موج و نسیمه

من برای با تو بودن همه ی عمرمو سوزوندم مثل شمعی از تماشات سوختم اما زنده موندم

برو اما هرجا باشی بعد من بی آشیونی دنیا کوچیک تر از اونه که بتونی گم بمونی

راهی جز موندن نداریم دیگه اشکی نمیریزم که فرار از گذشته غیر ممکنه عزیزم

تو که عاشقم نبودی نباید با من میموندی من خودم خشکیده بودم چرا ریشمو سوزوندی

تو که عاشقم نبودی چرا زول زدی توو چشمام جوری مهربونی کردی که شدی تموم دنیام

***

با تو زندگی شبیه رویاهای کودکیمه خونه طرحی از یه دریاست که پر از موج و نسیمه

من برای با تو بودن همه ی عمرمو سوزوندم مثل شمعی از تماشات سوختم اما زنده موندم

برو اما هرجا باشی بعد من بی آشیونی دنیا کوچیک تر از اونه که بتونی گم بمونی

راهی جز موندن نداریم دیگه اشکی نمیریزم که فرار از گذشته غیر ممکنه عزیزم

تو که عاشقم نبودی نباید با من میموندی من خودم خشکیده بودم چرا ریشمو سوزوندی

تو که عاشقم نبودی چرا زول زدی توو چشمام جوری مهربونی کردی که شدی تموم دنیام

آخرین آثار عرفان خشته