دانلود آهنگ جدید اسماعیل ستوده بهم حق بده
متن آهنگ بهم حق بده
مگه میشه حالا که عاشق شدم به هیچ کی از اینکه ماهی نگم
یا وقتی یکی صدا میزنم بازم اسمتو اشتباهی نگم
مگه میشه دایم نخام تو باشی نشینی نگاهم کنی
تو تنها کسی باشی تو زندگیم که با خندهات روبراهم کنی
بهم حق باشه آرزوم باشه بتونم یه ذره شبیهت بشم
بهم حق بده که بخوام هر نفس چه تو غم چه تو شادی شریکت باشم
بهم حق بده زود دلتنگ شم تو هر چی که باشی کنارم کمه
مگه میشم دور از تو باشم دلم قرصه آرومه خاطر جمه
به چتر و بارون و کوچه به سنگ فقط شونه به شونت عادت کنم
بهم تا قیامت یه فرصت بده که چشماتو هر روز عبادت کنم
بهم حق باشه آرزوم باشه بتونم یه ذره شبیهت بشم
بهم حق بده که بخوام هر نفس چه تو غم چه تو شادی شریکت باشم
بهم حق بده زود دلتنگ شم تو هر چی که باشی کنارم کمه
مگه میشم دور از تو باشم دلم قرصه آرومه خاطر جمه

***

به چتر و بارون و کوچه به سنگ فقط شونه به شونت عادت کنم
بهم تا قیامت یه فرصت بده که چشماتو هر روز عبادت کنم
بهم حق باشه آرزوم باشه بتونم یه ذره شبیهت بشم
بهم حق بده که بخوام هر نفس چه تو غم چه تو شادی شریکت باشم
بهم حق بده زود دلتنگ شم تو هر چی که باشی کنارم کمه
مگه میشم دور از تو باشم دلم قرصه آرومه خاطر جمه

آخرین آثار اسماعیل ستوده