دانلود آهنگ جدید فرشاد سلطانی ایران
متن آهنگ ایران
ایران ایران ایران ایران
خاک تو در بدنم عشق شده روحه تنم
نامت همیشه برقرار ایران من ای وطنم
خاکت شده سرمه چشم چه پرغروری با عشق
میشه با حس وطن تا ابد قصه نوشت
ایران من تویی وسعت نام خورشید ایران من تویی قرمز سبز سپید
ایران من تویی دیار قهرمانان ایران من تویی مظهر عشق و ایمان
ای که به تو وصل تنم از عشق تو پرثمنم تویی که سرپناهمی سربازتم ای وطنم
ایران پناه زندگیم از عشق تو گفتن کمه با هر نفس باید بگم پشتم یه اسم محکمه
ایران من تویی وسعت نام خورشید ایران من تویی قرمز سبز سپید
ایران من تویی دیار قهرمانان ایران من تویی مظهر عشق و ایمان
در پس هر نگاه ما عشق به ایرانه و بس همیشه قهرمان تویی پاینده و تازه نفس
این عزم و اقتدار تو غرور ملی آفرید تا پرچم سه رنگ تو به اوج قله ها رسید
ایران من تویی وسعت نام خورشید ایران من تویی قرمز سبز سپید
ایران من تویی دیار قهرمانان ایران من تویی مظهر عشق و ایمان

***

ایران من تویی وسعت نام خورشید ایران من تویی قرمز سبز سپید
ایران من تویی دیار قهرمانان ایران من تویی مظهر عشق و ایمان
در پس هر نگاه ما عشق به ایرانه و بس همیشه قهرمان تویی پاینده و تازه نفس
این عزم و اقتدار تو غرور ملی آفرید تا پرچم سه رنگ تو به اوج قله ها رسید
ایران من تویی وسعت نام خورشید ایران من تویی قرمز سبز سپید
ایران من تویی دیار قهرمانان ایران من تویی مظهر عشق و ایمان

آخرین آثار فرشاد سلطانی