دانلود آهنگ جدید فرشید امین یار یار

یار یار

متن آهنگ یار یار
هدفم ساختنه هدفم ساختنه راهی برای رفتنه رفتن با تو و رسیدن به منه یار کجایی
مشکلم یافتنه تورو دریافتنه دل خودشو اینور و اونور میزنه یار کجایی
ی شب توو خواب دیدمت ای یار یار یار کلی پسندیدمت ای جان ای یار یار
ی شب توو خواب دیدمت ای یار یار یار میپرستیدمت ای جان ای یار یار
هدفم یافتنه هدفم هدفم یافتنه هم سخنه سخن از هم سخن شیرینه شیرین دهنه
هدفم یافتنه یافتنه هم سخن شیرینه شیرین دهنه هم وطنه سبزه تنه دست گل یاسمنه
دل شکن قلب رقیبای منه یار کجایی
ی شب توو خواب دیدمت ای یار یار یار کلی پسندیدمت ای جان ای یار یار
ی شب توو خواب دیدمت ای یار یار یار میپرستیدمت ای جان ای یار یار
عشق من از راه رسید ای یار یار یار به منزل ما رسید ای جان ای یار یار
عشق من از راه رسید ای یار یار یار عاشقتر از ما رسید ای جان ای یار یار

***

دل شکن قلب رقیبای منه یار کجایی
ی شب توو خواب دیدمت ای یار یار یار کلی پسندیدمت ای جان ای یار یار
ی شب توو خواب دیدمت ای یار یار یار میپرستیدمت ای جان ای یار یار
عشق من از راه رسید ای یار یار یار به منزل ما رسید ای جان ای یار یار
عشق من از راه رسید ای یار یار یار عاشقتر از ما رسید ای جان ای یار یار

آخرین آثار فرشید امین