دانلود آهنگ جدید هادی عطاردی سرمست

سرمست

متن آهنگ سرمست
تا دیدمت این خواب حرامم شد ای عشق چه ها کردی با این من دیوانه
ای ساقی مجلس تو مریضی ای می چون جام دو چشمانش از مثل دو پیمانه
سرمست شدم با تو چشمان تو عالیست وقتی که تو هستی خدا در این حوالیست
از مستی چشمت نه نیازی به شراب است دریا مرا عشق حال خراب است
سرمست شدم با تو چشمان تو عالیست وقتی که تو هستی خدا در این حوالیست
از مستی چشمت نه نیازی به شراب است دریا مرا عشق حال خراب است
آواری و ویرانم همدردی و درمانم این درد و خرابی را از چشم تو میدانم
یک لحظه نگاهم کن سخت است فراموشی یک لحظه نکن جانم از عشق چشم پوشی
سرمست شدم با تو چشمان تو عالیست وقتی که تو هستی خدا در این حوالیست
از مستی چشمت نه نیازی به شراب است دریا مرا عشق حال خراب است
سرمست شدم با تو چشمان تو عالیست وقتی که تو هستی خدا در این حوالیست
از مستی چشمت نه نیازی به شراب است دریا مرا عشق حال خراب است

***

آواری و ویرانم همدردی و درمانم این درد و خرابی را از چشم تو میدانم
یک لحظه نگاهم کن سخت است فراموشی یک لحظه نکن جانم از عشق چشم پوشی
سرمست شدم با تو چشمان تو عالیست وقتی که تو هستی خدا در این حوالیست
از مستی چشمت نه نیازی به شراب است دریا مرا عشق حال خراب است
سرمست شدم با تو چشمان تو عالیست وقتی که تو هستی خدا در این حوالیست
از مستی چشمت نه نیازی به شراب است دریا مرا عشق حال خراب است

آخرین آثار هادی عطاردی