دانلود آهنگ جدید حافظ بابایی فصل تو
متن آهنگ فصل تو
باز بارون داره میخوره به چترت همه جا پیچیده عطرت حواسم میشه پرتت .

باز آروم میشم‌مشت نگاهت چیه قصد نگاهت برام بسه نگاهت

هوا داره فصل تو بگیر رو من چتر تو تو پاکی مثل بارون من میدونم قدر تو

هوادار تو منم عطر تو داره تنم دل به دل من بدی دل از دنیا می کنم

هوا داره فصل تو بگیر رو من چتر تو تو پاکی مثل بارون من میدونم قدر تو

هوادار تو منم عطر تو داره تنم دل به دل من بدی دل از دنیا می کنم

**

بد راه نده به دلت عشقو بلده دلت با تو میمونه دلم اینو میدونه دلت

دنیامون پره عشق رویامون شده عشق دل داره دل من تو عشقی خود عشق

هوا داره فصل تو بگیره رو من چترتو تو پاکی مثل بارون من میدونم قدر تو

هوادار تو منم عطر تو داره تنم دل به دل من بدی دل از دنیا می کنم

هوا داره فصل تو بگیره رو من چترتو تو پاکی مثل بارون من میدونم قدر تو

هوادار تو منم عطر تو داره تنم دل به دل من بدی دل از دنیا می کنم

آخرین آثار حافظ بابایی