دانلود آهنگ جدید حافظ گودرزی خستم

خستم

متن آهنگ خستم
خستم از اون سادگی و از احساس پوچ دلدادگی

از این حال بد چه دانی تو هیچ چه میفهمی از دل آشفتگی

که شب تا سحر به فکر تو و دل سنگ تو که بد کرد به من

ببین حال روز این عاشقو ببین عشق تو چی آورد سرم

از این آرزوی محال تو تا دل من ببین سالها راه است

نمیدانی که هر جا روم همین خاطره با من همراه است

جدایی ته مسیر منه که تصمیم تو غیر از این هم نبود

**

رقم زد دلت این مسیر و برام ندارم من حرفی بغیر از سکوت

این بیقراری کار هر روز منه با اینکه قلبم از تو دل نمیکنه

اما خودم خواستم که تنها شم خواستم بدون تو خودم باشم خودم باشم

از این آرزوی محال تو تا دل من ببین سالها راه است

نمیدانی که هر جا روم همین خاطره با من همراه است

جدایی ته مسیر منه که تصمیم تو غیر از این هم نبود

رقم زد دلت این مسیر و برام ندارم من حرفی بغیر از سکوت

آخرین آثار حافظ گودرزی