دانلود آهنگ جدید حامی محمدی و متین روزبه صبر کن
متن آهنگ صبر کن
تو رو به جون هردومون یکم صبر کن نزار عادی شه این دوری منو درک کن

ببین عاشقم یا نه بعد منو ترک کن منو درک کن منو درک کن

واسه خاطر خاطراتمون صبر کن این دلمه که زیرپاته منو درک کن

این غرور لعنتیتو آخه ترک کن منو درک کن منو درک

حسمو جونمو قلبمو عشقمو پای تو دادم دیدم که باز هیچمو

رد نشو بد نکن با دل خستمو میسوزه دلم خاموش کن آتیشمو

حسمو جونمو قلبمو عشقمو پای تو دادم دیدم که باز هیچمو

رد نشو بد نکن با دل خستمو میسوزه دلم خاموش کن آتیشمو

دل دل داره میکنه این دل دیوونه نفس کم میارم بی تو هوا داغونه

هر چی داشتم پای عشق تو باختم من پای عشق توئه لعنتی دیوونه

تو رو به جون هردومون یکم صبر کن نزار عادی شه این دوری منو درک کن

ببین عاشقم یا نه بعد منو ترک کن منو درک کن منو درک کن

واسه خاطر خاطراتمون صبر کن این دلمه که زیرپاته منو درک کن

این غرور لعنتیتو آخه ترک کن منو درک کن منو درک

حسمو جونمو قلبمو عشقمو پای تو دادم دیدم که باز هیچمو

رد نشو بد نکن با دل خستمو میسوزه دلم خاموش کن آتیشمو

حسمو جونمو قلبمو عشقمو پای تو دادم دیدم که باز هیچمو

رد نشو بد نکن با دل خستمو میسوزه دلم خاموش کن آتیشمو

***

واسه خاطر خاطراتمون صبر کن این دلمه که زیرپاته منو درک کن

این غرور لعنتیتو آخه ترک کن منو درک کن منو درک

حسمو جونمو قلبمو عشقمو پای تو دادم دیدم که باز هیچمو

رد نشو بد نکن با دل خستمو میسوزه دلم خاموش کن آتیشمو

حسمو جونمو قلبمو عشقمو پای تو دادم دیدم که باز هیچمو

رد نشو بد نکن با دل خستمو میسوزه دلم خاموش کن آتیشمو

آخرین آثار حامی محمدی و متین روزبه