دانلود آهنگ جدید حمید چلارسی معشوق

معشوق

متن آهنگ معشوق
مست میشم با تو و باده و شب همدست میشم

می ناب اون نگات تا هست پیشم

از شراب بیستو چن ساله ی چشمات مست میشم

هست پیشم خاطرات تو هنوزم هست پیشم

کاش بدونه این دل عاشق پیشم با نبودت دارم دیوونه میشم

درمونی و دردی و دلم چاره نداره جز درد تو غم این دل بیچاره نداره

معشوقه ی قلبی و تویی جان و جهانم مستی تورو یک می صد ساله نداره

**

با فکر تو هر شب من خواب ندارم جز حسرت تو در دل بی تاب ندارم

مستی می از تو هم جام دل از تو جامی و جهانی من هیچ پس از تو

درمونی و دردی و دلم چاره نداره جز درد تو غم این دل بیچاره نداره

معشوقه ی قلبی و تویی جان و جهانم مستی تورو یک می صد ساله نداره

درمونی و دردی و دلم چاره نداره جز درد تو غم این دل بیچاره نداره

معشوقه ی قلبی و تویی جان و جهانم مستی تورو یک می صد ساله نداره

آخرین آثار حمید چلارسی