دانلود آهنگ جدید حمید فلاح اسیر روزگار
متن آهنگ اسیر روزگار
داد ای داد داد و بی داد چه دنیای بی وفایه داد ای داد داد و بی داد رسم دنیا جفایه
من جوان دل به دل دلداری مو دادم حیف از اسیر روزگارم
من اسیر دست ظلمت من اسیر زلف یارم حیف اسیر روزگارم
حیف اسیر روزگارم ای خدا رحمی به ما کن دست زیر سنگ دارم
به هر کس وفا کردم چه بی وفا دیدم به زخمای دل خود چه حرفا شنیدم
چنان کردن وجودم دلم را سرد کردن تمام هستیم را سراسر درد کردن
منو بی یار کردن دلم رو زار کردن مردم این زمونه به چشمم خار کردن
داد ای داد داد و بی داد چه دنیای بی وفایه داد ای داد داد و بی داد رسم دنیا جفایه
داد ای داد داد و بی داد چه دنیای بی وفایه داد ای داد داد و بی داد رسم دنیا جفایه
دلم خونه زمونه دلم صد درد داره توو این دنیای فانی آخ چقد نامرد داره
منو بی راهه بردن چنان دلم را شکستن منو بی یار کردن دلم رو زار کردن
مردم این زمونه به چشمم خار کردن
داد ای داد داد و بی داد چه دنیای بی وفایه داد ای داد داد و بی داد رسم دنیا جفایه
داد ای داد داد و بی داد چه دنیای بی وفایه داد ای داد داد و بی داد رسم دنیا جفایه

***

دلم خونه زمونه دلم صد درد داره توو این دنیای فانی آخ چقد نامرد داره
منو بی راهه بردن چنان دلم را شکستن منو بی یار کردن دلم رو زار کردن
مردم این زمونه به چشمم خار کردن
داد ای داد داد و بی داد چه دنیای بی وفایه داد ای داد داد و بی داد رسم دنیا جفایه
داد ای داد داد و بی داد چه دنیای بی وفایه داد ای داد داد و بی داد رسم دنیا جفایه

آخرین آثار حمید فلاح