دانلود آهنگ جدید حمید سماوات نرو کنار

نرو کنار

متن آهنگ نرو کنار
یه همچین شبی بود که بارون شروع شد که تنهایی اومد که عشق زیر و رو شد

تو رفتی و لبخند به اینجا نیومد ی همچین شبی بود که فردا نیومد

توو قلب تو چی شد چی چشم تو ترسوند

چی شد که تو رفتی چی از تو برام موند چی از تو برام موند

بلا سرم بیار ولی نرو کنار بدون به یادته ی قلب بیقرار

منو بکش ولی از زندگیم نرو توو کل دنیا من فقط میخوام تورو

بلا سرم بیار ولی نرو کناربدون به یادته یه قلب بیقرار

منو بکش ولی از زندگیم نرو توو کل دنیا من فقط میخوام تورو

**

یه همچین شبی بود که من موندمو غم که قلبم زمین خورد که رفتی و مردم

غرورم شکست و نخواستی ببینی پرم از حضورت پر از نقطه چینی پر از نقطه چینی

بلا سرم بیار ولی نرو کنار بدون به یادته یه قلب بیقرار

منو بکش ولی از زندگیم نرو توو کل دنیا من فقط میخوام تورو

بلا سرم بیار ولی نرو کناربدون به یادته ی قلب بیقرار

منو بکش ولی از زندگیم نرو توو کل دنیا من فقط میخوام تورو

آخرین آثار حمید سماوات