دانلود آهنگ جدید حمید تولایی حمله طوفانی

حمله طوفانی

متن آهنگ حمله طوفانی


موج خروشانی ساحل بارانی
حمله ی طوفانی نیمه ی پنهانی
ساز و نوا داری حالو هوا داری
با دل ما کرده عشقتو هر کاری
من گرفتارمو دلدارمو بیمارمو عاصی

**
که رخسار این عاشقو از طرز نگاهش بشناسی
تو سر آغاز هر صبحی و پایان هرشب
که کلامم شده نامت که
موج خروشانی ساحل بارانی
حمله ی طوفانی نیمه ی پنهانی
ساز و نوا داری حالو هوا داری
با دل ما کرده عشقتو هر کاری
من گرفتارمو دلدارمو بیمارمو عاصی
که رخسار این عاشقو از طرز نگاهش بشناسی
تو سر آغاز هر صبحی و پایان هرشب
که کلامم شده نامت که نیوفتاد از لب
تو که میدوانی منم دلدارم

**

فقط میخوام تو شوی پندارم
من امروزمو فردام به لبخند تو زیباست
منم عشقتو دارم که نگاهم به تو پیداست
من گرفتارمو دلدارمو بیمارمو عاصی

**
که رخسار این عاشقو از طرز نگاهش بشناسی
تو سر آغاز هر صبحی و پایان هرشب
که کلامم شده نامت که نیوفتاد از لب
من گرفتارمو دلدارمو بیمارمو عاصی
که رخسار این عاشقو از طرز نگاهش بشناسی
تو سر آغاز هر صبحی و پایان هرشب
که کلامم شده نامت که نیوفتاد از لب
من گرفتارم من گرفتارمو دلدارمو بیمارمو عاصی
من گرفتارمو من گرفتارمو

آخرین آثار حمید تولایی