دانلود آهنگ جدید حمزه ملک طرفدار

طرفدار

متن آهنگ طرفدار
با تو زنده بودن یه حال خوشی حال خوشی که منو میکشه

منو میکشه بی تو این زندگی طرفدارتم من تو هرچی بگی

می خوام خستگی هاتو من در کنم نمی خوام با این حال بد سر کن

بزار خنده تو بشنون کل شهر میخوام حال دنیا را بهتر کنم

ببین نبض من با دلت می زنه ببین من کنارت دلم روشنه

دلم روشنه که برای توام دلم روشنه عشق سهم منه

ببین نبض من با دلت می زنه ببین من کنارت دلم روشنه

دلم روشنه که برای توام دلم روشنه عشق سهم منه

**

یکی مثل تو سهم دنیامه و هنوزم گیجم این خوابه یا واقعی

چقدر من برای جهانت کمر چقدر عاشقی که به کم قانعی

دلم رو تو چشمات به دریا زدم میمونم میمونم تا آخر نگی جا زدم

بیا به صدای دلم گوش کن غماتو کنارم فراموش کن

ببین نبض من با دلت میزنه ببینی من کنارت دلم روشنه

دلم روشنه که برای توهم دلم روشنه عشق سهم منه

ببین نبض من با دلت میزنه ببینی من کنارت دلم روشنه

دلم روشنه که برای توهم دلم روشنه عشق سهم منه

آخرین آثار حمزه ملک