دانلود آهنگ جدید همایون شجریان گریه کن
متن آهنگ گریه کن
با من امشب زیر باران
گریه کن گریه کن گریه کن
سر به زانوی خیابان
گریه کن گریه کن گریه کن

مو به مو پیچ و خم هر کوچه
را با خم موی پریشان گریه کن
با من امشب زیر باران گریه کن گریه کن
سر به زانوی خیابان گریه کن گریه کن

مو به مو پیچ و خم هر کوچه را
با خم موی پریشان گریه کن
یا از اول دل به رویایی نبد دل به رویایی نبند

*****

یا بر این رویای ویران گریه کن
عشق سلطان است باقی بنده ایم
زیر تیغش پای کوبان گریه کن
درد را باران نمیشوید ولی
زیر باران زیر باران گریه کن

آخرین آثار همایون شجریان