دانلود آهنگ جدید حسین شبابی آمدی

آمدی

متن آهنگ آمدی
یک نفر آمد که خوابم را گرفت یک نفر آرام و تابم را گرفت

یک نفر آمد جهانم شد جهان یک نفر آمد نگاهش آسمان

آمدی دیوانه یارم آمدی آمدی صبر و قرارم آمدی

آمدی یارم کنارم آمدی آمدی دار و ندارم آمدی

شهر من با تو پر از باران شده اسم تو در خاطرم جانان شده

این جهان با تو شده دنیای من دیدنت آرامش فردای من

آمدی دیوانه یارم آمدی آمدی صبر و قرارم آمدی

آمدی یارم کنارم آمدی آمدی دار و ندارم آمدی

**

قسمت من میشوی بی شک بدان دوستت دارم تو را آرام جان

دوستت دارم تو را آرام جان دوستت دارم تو را آرام جان

آمدی دیوانه یارم آمدی آمدی صبر و قرارم آمدی

آمدی یارم کنارم آمدی آمدی دار و ندارم آمدی

آمدی دیوانه یارم آمدی آمدی صبر و قرارم آمدی

آمدی یارم کنارم آمدی آمدی دار و ندارم آمدی

آخرین آثار حسین شبابی