دانلود آهنگ جدید حسین تیموری مرسی
متن آهنگ مرسی
مگه میشه دیگه باهات سر کرد با این کارات میدی بهم سردرد
دلخورم پرم من از درد بسه کم آتیش بریز به جونم
ته راهم شد با تو بن بست اگه حسم به تو رفت از دست
دلم از همه دنیا خسته است نمیکشم بخوام پات بمونم
شکستی تو دلمو مرسی مرسی واقعا مرسی دیگه ندارم به تو حسی تویی که حرفهات دروغه
چه کردی با این دل زارم ندارم دوست ندارم من به تنهایی گرفتارم ولی تو دورت شلوغه
یه روزی خاطراتم واست تداعی میشه روزی که از نبودن دلت هوایی میشه
گاهی میخندی گاهی گریه رو سر میگیری چیزی که رفته از دست نمیشه پس بگیری
شکستی تو دلمو مرسی مرسی واقعا مرسی دیگه ندارم به تو حسی تویی که حرفهات دروغه
چه کردی با این دل زارم ندارم دوست ندارم من به تنهایی گرفتارم ولی تو دورت شلوغه

***

چه کردی با این دل زارم ندارم دوست ندارم من به تنهایی گرفتارم ولی تو دورت شلوغه
یه روزی خاطراتم واست تداعی میشه روزی که از نبودن دلت هوایی میشه
گاهی میخندی گاهی گریه رو سر میگیری چیزی که رفته از دست نمیشه پس بگیری
شکستی تو دلمو مرسی مرسی واقعا مرسی دیگه ندارم به تو حسی تویی که حرفهات دروغه
چه کردی با این دل زارم ندارم دوست ندارم من به تنهایی گرفتارم ولی تو دورت شلوغه

آخرین آثار حسین تیموری