دانلود آهنگ جدید حسین آرمانی دیوار
متن آهنگ دیوار
دیواره دیوار سختی بین ماست
وقتی جای خالیت اینجاست دریا انگار تو این چشماست
دیواره دیواره هرچی میبینم وقتی رو در روت میشینم داغت میشینه تو سینم
تنهایی یعنی پرسه زیر بارون چتر بسته اشک پنهون شب تا دیر وقت میرم بیرون
تنهایی یعنی دستام تو جیبامه زمستون کل دنیامه حالم اون که نمیخوامه
دیوونه اومدنت رو خواب دیدم تعبیرشو نفهمیدم که دارم از دستت میدم
دیوونه تو عشق اولم بودى ترکم نکن به این زودى ترکم نکن به این زودى
تنهایی یعنی پرسه زیر بارون چتر بسته اشک پنهون شب تا دیر وقت میرم بیرون
تنهایی یعنی دستام تو جیبامه زمستون کل دنیامه حالم اون که نمیخوامه

***

تنهایی یعنی دستام تو جیبامه زمستون کل دنیامه حالم اون که نمیخوامه
دیوونه اومدنت رو خواب دیدم تعبیرشو نفهمیدم که دارم از دستت میدم
دیوونه تو عشق اولم بودى ترکم نکن به این زودى ترکم نکن به این زودى
تنهایی یعنی پرسه زیر بارون چتر بسته اشک پنهون شب تا دیر وقت میرم بیرون
تنهایی یعنی دستام تو جیبامه زمستون کل دنیامه حالم اون که نمیخوامه

آخرین آثار حسین آرمانی