دانلود آهنگ جدید حسین حاجیلویی نمیشه نه

نمیشه نه

متن آهنگ نمیشه نه
نمیشه نه نمیذارم نمیتونن بگیرن دستاتو ازم

نمیره بد افتاد به جونم نمیره نمیره فکر تو از یاد من اصلا

نمیشه نمیشه آخه من هرکاری بگی کردم نمیره فکر تو عاقبت بد کاری دادی دستم

نمیشه نمیشه آخه من هرکاری بگی کردم نمیره فکر تو عاقبت بد کاری دادی دستم

**

نمیشه بی تو بمونم نمیشه طاقت بیارم میترسم بی تو بد کم بیارم

نمیشه آخه چجوری میتونی بی من بمونی رفتی زوری

نمیشه نمیشه آخه من هرکاری بگی کردم نمیره فکر تو عاقبت بد کاری دادی دستم

نمیشه نمیشه آخه من هرکاری بگی کردم نمیره فکر تو عاقبت بد کاری دادی دستم

نمیشه نمیشه آخه من هرکاری بگی کردم نمیره فکر تو عاقبت بد کاری دادی دستم

آخرین آثار حسین حاجیلویی