دانلود آهنگ جدید حسین حیدری خیالت جمع

خیالت جمع

متن آهنگ خیالت جمع
خیالت جمع بعد از تو هیچکس توو دلم نمیاد فقط تو بودی برام تو هم که منو نمیخوای
خیالت جمع اگه بری تنهایی توی خونم بعد از تو با هیچکس نمیتونم که بمونم
از این به بعد منم دیگه مثل تو بی احساس میشم تو رفتی نیستی پیشم تنهایی سخته
خیالت جمع عشقم برو هیچکی نمیاد جای تو هیچکی نمیاد جای تو تنهام خیلی وقته
حسمو کشتی رفتی دوستم نداشتی رفتی تنهایی بد دردیه تنهام گذاشتی رفتی
حسمو کشتی رفتی دوستم نداشتی رفتی تنهایی بد دردیه تنهام گذاشتی رفتی
از این به بعد منم دیگه مثل تو بی احساس میشم تو رفتی نیستی پیشم تنهایی سخته
خیالت جمع عشقم برو هیچکی نمیاد جای تو هیچکی نمیاد جای تو تنهام خیلی وقته
از این به بعد منم دیگه مثل تو بی احساس میشم تو رفتی نیستی پیشم تنهایی سخته
خیالت جمع عشقم برو هیچکی نمیاد جای تو هیچکی نمیاد جای تو تنهام خیلی وقته

***

از این به بعد منم دیگه مثل تو بی احساس میشم تو رفتی نیستی پیشم تنهایی سخته
خیالت جمع عشقم برو هیچکی نمیاد جای تو هیچکی نمیاد جای تو تنهام خیلی وقته
از این به بعد منم دیگه مثل تو بی احساس میشم تو رفتی نیستی پیشم تنهایی سخته
خیالت جمع عشقم برو هیچکی نمیاد جای تو هیچکی نمیاد جای تو تنهام خیلی وقته

آخرین آثار حسین حیدری