دانلود آهنگ جدید ایرن باند هوای تو
متن آهنگ هوای تو
نفس بکش کنار من هوای تو خوبه برام محاله تا کنارمی من از خدا چیزی بخوام
عطر تو آرامشمه بودن تو خواهشمه جون دادن آسونه اگه تو زندگی کنی به جام
یه جوری با تو انگار به آرزوم رسیدم هرچی خوبی توو دنیاست توو چشمای تو دیدم
بگیر یه دنیا رو ازم قلب تو پیش من بذار ابری شدی حتی اگه بارون شو رو دلم ببار
خاطر تو خواستنیه مهر تو دوست داشتنیه حساب تو جداست برام فرق میکنی با بقیه
یه جوری با تو انگار به آرزوم رسیدم هرچی خوبی توو دنیاست توو چشمای تو دیدم
نفس بکش کنار من هوای تو خوبه برام محاله تا کنارمی من از خدا چیزی بخوام

***

یه جوری با تو انگار به آرزوم رسیدم هرچی خوبی توو دنیاست توو چشمای تو دیدم
بگیر یه دنیا رو ازم قلب تو پیش من بذار ابری شدی حتی اگه بارون شو رو دلم ببار
خاطر تو خواستنیه مهر تو دوست داشتنیه حساب تو جداست برام فرق میکنی با بقیه
یه جوری با تو انگار به آرزوم رسیدم هرچی خوبی توو دنیاست توو چشمای تو دیدم
نفس بکش کنار من هوای تو خوبه برام محاله تا کنارمی من از خدا چیزی بخوام

آخرین آثار ایرن بند