دانلود آهنگ جدید آریسان یادش نموند
متن آهنگ یادش نموند
پا رو دلم گذاشت حسی بهم نداشت وقتی درو میبست، مهم نبود حرفام
اینکه چقدر تنهام غرورمو شکست منو نمیدیدش خسته بود از این عشق
فقط میخواست بره، از ترسی که نگه چرا حالش بده میگفت مقصره
گذشته بود ازم فرقی نداشت بگم بعد تو میمیرم، میگفت پر دردم
محاله برگردم از روی تصمیمم رفتش یادش نموند رویاهامو سوزوند
خوب نشدم دیگه، از دست من رفتش نشد بشم بعدش شکل خودم دیگه
فرقی نداشتم با دیوارهای اینجا رد میشد از پیشم، میگفت یادم میره
گاهی آدم میره منم عوض میشم عوض شدم آره تاثیر نمیذاره
دیگه کسی رو من، زمستونه دنیا از اون به بعد چشمام هر لحظه بارونن
گذشته بود ازم فرقی نداشت بگم بعد تو میمیرم، میگفت پر دردم
محاله برگردم از روی تصمیمم رفتش یادش نموند رویاهامو سوزوند
خوب نشدم دیگه، از دست من رفتش نشد بشم بعدش شکل خودم دیگه

***

فرقی نداشتم با دیوارهای اینجا رد میشد از پیشم، میگفت یادم میره
گاهی آدم میره منم عوض میشم عوض شدم آره تاثیر نمیذاره
دیگه کسی رو من، زمستونه دنیا از اون به بعد چشمام هر لحظه بارونن
گذشته بود ازم فرقی نداشت بگم بعد تو میمیرم، میگفت پر دردم
محاله برگردم از روی تصمیمم رفتش یادش نموند رویاهامو سوزوند
خوب نشدم دیگه، از دست من رفتش نشد بشم بعدش شکل خودم دیگه

آخرین آثار آریسان