دانلود آهنگ جدید جلیل جهانی جانان
متن آهنگ جانان
دل دیووانه ام مرا آتش مزن سراپا گریه شد همه چشمان من
دل دیووانه ام مزن زخم زبان جانم جان جانم جان
دل دیوونه ام نه او عاشق نبود تو دریا میشدی نه او قایق نبود
چقدر ساده شکست منه این ساده دل ای دل دل ای دل

جانانم تو هستی جانم تو هستی ایمانم تو هستی
آواره ام ز عشق میبارم ز عشقت غم دارم ز عشقت
من پاییزِ پاییز بغض غم انگیز تو واسم همه چیز
دنیا را نخواهم بغضم من آهم عشق است گناهم

***

به دریا میزنم گرفته این دلم همه حرفهامو باز به تنهایی بگم
سر من پر شد از غم و بیداد عشق داد از عشق داد از عشق
در آغوش تو من به دنیا آمدم کنار تو به شهر سرد رویا آمدم
چقدر عاشق شدم بهم گفتی برو وای از تو وای از تو

جانانم تو هستی جانم تو هستی ایمانم تو هستی
آواره ام ز عشق میبارم ز عشقت غم دارم ز عشقت
من پاییزِ پاییز بغض غم انگیز تو واسم همه چیز
دنیا را نخواهم بغضم من آهم عشق است گناهم

آخرین آثار جلیل جهانی