دانلود آهنگ جدید جواد علوی آروم آروم

آروم آروم

متن آهنگ آروم آروم
روزای خوب و قشنگ
چه زود ازدست میره
طفلی دلم همیشه
به چنگ غم اسیره
میخوام دنیا نباشه

وقتی دلم بمیره
اونکه دلم رو شکست
دلش اتیش بگیره
آروم آروم آروم
چشام شده گریون

میریزه رو گونه هام
اشکام مثل بارون
آروم آروم آروم
چشام شده بارون
دلم توی سینه

نمیگیره آروم
آه ای خدای مهربون
اون منوتنها گذاشت
روقلب من پا گذاشت

******

میخوام دنیا نباشه
هیچ دلی خوش نباشه
آروم آروم آروم
چشام شده گریون
میریزه رو گونه هام

اشکام مثل بارون
آروم آروم آروم
چشام شده بارون
دلم توی سینه
نمیگیره آروم

آخرین آثار جواد علوی