دانلود آهنگ جدید جواد عشقی لجباز
متن آهنگ لجباز
نگاتو ندزد از من واسه دلبری کردن خوب میدونی دلو بردی نمیگیری گردن

منم آسه آسه وا کردم دیگه جاتو تو قلبم چیه مگه دلم میخواد هر کاری کردم

ناز میکنه واسم یعنی حساسم یعنی هی دورش بگردم و لج کنه بازم

ناز میکنه واسم یعنی حساسم یعنی هی دورش بگردم و لج کنه بازم

ادا اطفاراش بی حالیمو خوب رفع میکنه حتی از دورم آدم میبینتش ضعف میکنه

میکشه حالت چشماشو چه بی رحمه میدونه دوسش دارم اما نمیفهمه

ناز میکنه واسم یعنی حساسم یعنی هی دورش بگردم و لج کنه بازم

ناز میکنه واسم یعنی حساسم یعنی هی دورش بگردم و لج کنه بازم

***

ناز میکنه واسم یعنی حساسم یعنی هی دورش بگردم و لج کنه بازم

ناز میکنه واسم یعنی حساسم یعنی هی دورش بگردم و لج کنه بازم

ادا اطفاراش بی حالیمو خوب رفع میکنه حتی از دورم آدم میبینتش ضعف میکنه

میکشه حالت چشماشو چه بی رحمه میدونه دوسش دارم اما نمیفهمه

ناز میکنه واسم یعنی حساسم یعنی هی دورش بگردم و لج کنه بازم

ناز میکنه واسم یعنی حساسم یعنی هی دورش بگردم و لج کنه بازم

آخرین آثار جواد عشقی