دانلود آهنگ جدید جواد شرافت یلدا
متن آهنگ یلدا
شب عشق است و وقت مهربونی همگی همدلیم و همزبونیم
همین دیدارها که تازه میشه صفای عشق بی اندازه میشه
رسید بعد خزون فصل زمستون شب یلدا رسید صفای مهمون
هوا سرده دلها گرمه ز عشقه فلک میرقصه همچون بید مجنون
شب یلدا مبارک این شب زیبا مبارک همه شادن و دلخوش این شب رعنا مبارک
نشین یه گوشه برخیز رسید آخر پاییز زمستون توی راهه چه سرمای دل انگیز
ببین بارون میباره دلهامون بیقراره عجب روزهای خوبی از بهار خبر میاره
شب یلدا مبارک این شب زیبا مبارک همه شادن و دلخوش این شب رعنا مبارک
شب عشق است و وقت مهربونی همگی همدلیم و همزبونیم
همین دیدارها که تازه میشه صفای عشق بی اندازه میشه
رسید بعد خزون فصل زمستون شب یلدا رسید صفای مهمون
هوا سرده دلها گرمه ز عشقه فلک میرقصه همچون بید مجنون
شب یلدا مبارک این شب زیبا مبارک همه شادن و دلخوش این شب رعنا مبارک

***

شب عشق است و وقت مهربونی همگی همدلیم و همزبونیم
همین دیدارها که تازه میشه صفای عشق بی اندازه میشه
رسید بعد خزون فصل زمستون شب یلدا رسید صفای مهمون
هوا سرده دلها گرمه ز عشقه فلک میرقصه همچون بید مجنون
شب یلدا مبارک این شب زیبا مبارک همه شادن و دلخوش این شب رعنا مبارک

آخرین آثار جواد شرافت