دانلود آهنگ جدید کیتو بند یادمه
متن آهنگ یادمه
ای دل مایم دله،ای دل مایم دله،
ته ده ما کدخدا،دخت عاروسی داره
مه ا برم طلبونش،یه بونه ای میاره،،

ای دل مایم دله
گمون کرده کاهگله
بخوام از یادش برم
نمیتونم مشکله

صلی یا امی قتلنی یا حبی
اوه اجعلنی زوجک او تقصیر عمری
ای دل مایم دله،ای دل مایم دله
دخته م خه ته بگم

*****

زندگی خوو و خیاله
ای دل م بی ته باشه
گپش نزن،محاه
بیا ته خه م بمون

عشخت ته خلب منه
اگه ا پیشت برم،دل مه دخ میکنه
صلی یا امی قتلنی یا حبی
اوه اجعلنی زوجک او تقصیر عمری

آخرین آثار کیتو بند