دانلود آهنگ جدید کامی یوسفی میری و میری
متن آهنگ میری و میری
غیر از دوست داشتن تو چی ازم دیدی که جواب خوبیمو اینجوری میدی

میری و میری تو منو هیچ وقت ندیدی

غیر از دوست داشتن تو چی ازم دیدی که جواب خوبیمو اینجوری میدی

میری و میری تو منو هیچ وقت ندیدی

چقد گفتم از من نگیر خودتو دلت خوش بود به چی ببین دورتو

نه هیچکی نیستو همه ولت فقط من اینجام با قلب شکستم

عشق عشق تهش تلخیه چشم چشم خوردیم از بقیه

دل دل روش پر بخیه تیکه پاره عشقم بمن برگردم همه جونم

عشقت رفته توی پوست و استخونم

غیر از دوست داشتن تو چی ازم دیدی که جواب خوبیمو اینجوری میدی

میری و میری تو منو هیچ وقت ندیدی

غیر از دوست داشتن تو چی ازم دیدی

که جواب خوبیمو اینجوری میدی میری و میری تو منو هیچ وقت ندیدی

من پر از دردم من پر از حسرت ساکته ساکت ولی پر حرفم

من پر از حرصم من پر از نفرت تو همونی که منو زیر پاش له کرد

غیر از دوست داشتن تو چی ازم دیدی که جواب خوبیمو اینجوری میدی

میری و میری تو منو هیچ وقت ندیدی غیر از دوست داشتن تو چی ازم دیدی

که جواب خوبیمو اینجوری میدی میری و میری تو منو هیچ وقت ندیدی

***

که جواب خوبیمو اینجوری میدی میری و میری تو منو هیچ وقت ندیدی

من پر از دردم من پر از حسرت ساکته ساکت ولی پر حرفم

من پر از حرصم من پر از نفرت تو همونی که منو زیر پاش له کرد

غیر از دوست داشتن تو چی ازم دیدی که جواب خوبیمو اینجوری میدی

میری و میری تو منو هیچ وقت ندیدی غیر از دوست داشتن تو چی ازم دیدی

که جواب خوبیمو اینجوری میدی میری و میری تو منو هیچ وقت ندیدی

آخرین آثار کامی یوسفی