دانلود آهنگ جدید کامران و هومن این منم که میشکنم

این منم که میشکنم

متن آهنگ این منم که میشکنم
دوریت منو دیوونه تر کرد من بسمه دیوونه برگرد رها نکن منو تنها با این همه درد

چشمات همش جلو چشامه بغضت غم توی صدامه منو بکش ولی برگرد من از خدامه

کی مثل من وقتی حالت بده تموم دنیا رو بهم زده کی مثل من دیوونته کی مثل تو مردده

این منم که میشکنم بخاطر ی خاطره این منم که غصتو خوردم هر نفس هر دقیقه مردم

این منم که میشکنم بخاطر ی خاطره این منم که غصه تو خوردم هر نفس هر دقیقه مردم

تو همه ی خاطره هامی تو نفسمی که باهامی تو اون کسی که واسه ی من شده ی درد

من اونی که حالتو فهمید من اونی که بغضتو بوسید من اون کسی که گریه هاتو زندگی کرد

کی مثل من وقتی حالت بده تموم دنیا رو بهم زده کی مثل من دیوونته کی مثل تو مردده

این منم که میشکنم بخاطر ی خاطره این منم که غصتو خوردم هر نفس هر دقیقه مردم

این منم که میشکنم بخاطر ی خاطره این منم که غصتو خوردم هر نفس هر دقیقه مردم

این منم که میشکنم ببین چی کار کردی با من این منم

***

تو همه ی خاطره هامی تو نفسمی که باهامی تو اون کسی که واسه ی من شده ی درد

من اونی که حالتو فهمید من اونی که بغضتو بوسید من اون کسی که گریه هاتو زندگی کرد

کی مثل من وقتی حالت بده تموم دنیا رو بهم زده کی مثل من دیوونته کی مثل تو مردده

این منم که میشکنم بخاطر ی خاطره این منم که غصتو خوردم هر نفس هر دقیقه مردم

این منم که میشکنم بخاطر ی خاطره این منم که غصتو خوردم هر نفس هر دقیقه مردم

این منم که میشکنم ببین چی کار کردی با من این منم

آخرین آثار کامران و هومن