دانلود آهنگ جدید کیوان پویا باورم کن

باورم کن

متن آهنگ باورم کن
دارم از یاد تو میرم با این تنهایی اسیرم دلم میخواد که دوباره دستای تو رو بگیرم
دیگه بی تو مثل بارون با خیالت گریه کردم ببین رفتیو هنوزم تو رو کم داره دستای سردم
آروم آروم دست مثل بارون با خیالت گریه کردم ببین بعد تو هنوزم تو رو کم داره دستای سردم
تو رو میخوامو دل تو سرد با دل شکسته ام تو نبودی تا ببینی رو همه چشمامو بستم
منمو چشم انتظاری بیقراری بیقراری از منو این حال و روزم آخه تو خبر نداری
دیگه بی تو مثل بارون با خیالت گریه کردم ببین رفتیو هنوزم تو رو کم داره دستای سردم
آروم آروم دست مثل بارون با خیالت گریه کردم ببین بعد تو هنوزم تو رو کم داره دستای سردم

***

آروم آروم دست مثل بارون با خیالت گریه کردم ببین بعد تو هنوزم تو رو کم داره دستای سردم
تو رو میخوامو دل تو سرد با دل شکسته ام تو نبودی تا ببینی رو همه چشمامو بستم
منمو چشم انتظاری بیقراری بیقراری از منو این حال و روزم آخه تو خبر نداری
دیگه بی تو مثل بارون با خیالت گریه کردم ببین رفتیو هنوزم تو رو کم داره دستای سردم
آروم آروم دست مثل بارون با خیالت گریه کردم ببین بعد تو هنوزم تو رو کم داره دستای سردم

آخرین آثار کیوان پویا