دانلود آهنگ جدید کیوان رضایی تونل

تونل

متن آهنگ تونل
ما که غریبه بودیم دیگه با هم چرا اومدی بازم سر راهم

من الان خودم رو دارم میبینم که وسط یه تونل سیاهم

ما که غریبه بودیم دیگه با هم چرا اومدی بازم سر راهم

من الان خودم رو دارم میبینم که وسط یه تونل سیاهم

نه راه پسی نه راه پیشی فکر میکردی که واسه من عادی میشی

گفتم عجله نکن اول راهه چجوری آدم عاشق بشه یه ماهه

آره من بدم باشه تو خوبی تنها شدی چون از خود راضی بودی

میدونم با من نمیرسی به جایی برو پشت سرتم نکن نگاهی

ما که غریبه بودیم دیگه با هم چرا اومدی بازم سر راهم

من الان خودم رو دارم میبینم که وسط یه تونل سیاهم

ما که غریبه بودیم دیگه با هم

تو خودت چی دیدی اصلا تو چی میگی وقتی از آیندمون خبر نداری

چی شده چی میخوای کوتاه هم نمیای من خسته شدم میخوام تنهام بذاری

تو گذشته هام دوباره پرسه میزنی انگار زبون خوش حالی نمیشه

چند بار بگم بهت زده شدم ازت دندون خرابو میکنن از ریشه

ما که غریبه بودیم دیگه با هم چرا اومدی بازم سر راهم

من الان خودم رو دارم میبینم که وسط یه تونل سیاهم

ما که غریبه بودیم دیگه با هم چرا اومدی بازم سر راهم

***

تو خودت چی دیدی اصلا تو چی میگی وقتی از آیندمون خبر نداری

چی شده چی میخوای کوتاه هم نمیای من خسته شدم میخوام تنهام بذاری

تو گذشته هام دوباره پرسه میزنی انگار زبون خوش حالی نمیشه

چند بار بگم بهت زده شدم ازت دندون خرابو میکنن از ریشه

ما که غریبه بودیم دیگه با هم چرا اومدی بازم سر راهم

من الان خودم رو دارم میبینم که وسط یه تونل سیاهم

ما که غریبه بودیم دیگه با هم چرا اومدی بازم سر راهم

آخرین آثار کیوان رضایی