دانلود آهنگ جدید کوروش توحدی بی تابی

بی تابی

متن آهنگ بی تابی
من این صورتو با اشکام شستم تو نیستى پیشم و میگیره غصم
تو میخندى همینم کافیه من فقط خواستم حالتو بپرسم
میشه چند لحظه وقتتو بگیرم مثل گذشته ها برات بمیرم
سرما گرفته خونه رو یخ کرده دستاى منو
جونِ منه دیوونه برگرد، قلبى که بی تابى کنه
هر چى بگى تا میکنه جونِ منه دیوونه برگرد
یه شب جاى من عاشقت باش ببین چى به حال دلم میگذره
نگاه کن منو با چشماى خودم که قلبم چجورى واست میزنه
سرما گرفته خونه رو یخ کرده دستاى منو
جونِ منه دیوونه برگرد، قلبى که بی تابى کنه
هر چى بگى تا میکنه جونِ منه دیوونه برگرد

***

یه شب جاى من عاشقت باش ببین چى به حال دلم میگذره
نگاه کن منو با چشماى خودم که قلبم چجورى واست میزنه
سرما گرفته خونه رو یخ کرده دستاى منو
جونِ منه دیوونه برگرد، قلبى که بی تابى کنه
هر چى بگى تا میکنه جونِ منه دیوونه برگرد

آخرین آثار کوروش توحدی