دانلود آهنگ جدید ماهان بهرام خان روزهای تلخ
متن آهنگ روزهای تلخ
دارم آتیش می گیرم پای غمت

کاشکی هیچ موقع ندیده بودمت

کاشکی می شد روزای تلخ و سوزوند

زندگی و به عقب برگردوند

از همون روزی که خیلی خوش گذشت

بخت من پر زد و دیگه بر نگشت

ما با هم خوش بودیم اما بی خودی

نمیدونم چرا تو عوض شدی!

تمومه زندگیم و زهر کردی

چرا با چشمای من قهر کردی

از اون روزی که رفتی از کنارم

من و انگشت نمای شهر کردی

mano angosht nemaye shahr kardi

تمومه زندگیم و زهر کردی

چرا با چشمای من قهر کردی

از اون روزی که رفتی از کنارم

من و انگشت نمای شهر کردی

کاش میدیدی شب تا صبح بیدارم

کاش می فهمیدی که دوست دارم

خواب و از چشمای من دزدیدی

شایدم از عاشقی ترسیدی

فکر تو تموم دنیای منه

شاهدم اشک تو چشمای منه

هنوزم رنگ صداتو یادمه

دونه دونه خاطرات و یادمه

تمومه زندگیم و زهر کردی

چرا با چشمای من قهر کردی

از اون روزی که رفتی از کنارم

من و انگشت نمای شهر کردی

تمومه زندگیم و زهر کردی

چرا با چشمای من قهر کردی

از اون روزی که رفتی از کنارم

من و انگشت نمای شهر کردی

تمومه زندگیم و زهر کردی

چرا با چشمای من قهر کردی

از اون روزی که رفتی از کنارم

من و انگشت نمای شهر کردی

تمومه زندگیم و زهر کردی

***

من و انگشت نمای شهر کردی

تمومه زندگیم و زهر کردی

چرا با چشمای من قهر کردی

از اون روزی که رفتی از کنارم

من و انگشت نمای شهر کردی

تمومه زندگیم و زهر کردی

چرا با چشمای من قهر کردی

از اون روزی که رفتی از کنارم

من و انگشت نمای شهر کردی

تمومه زندگیم و زهر کردی

آخرین آثار ماهان بهرام خان