دانلود آهنگ جدید مهدی قنبری حسرت
متن آهنگ حسرت
کاش تو هم جوانمرد بودی
ذره‌ای از علی و کوروش کبیر در مرام و معرفت به ارث می‌بُردی
کاش ساعاتی از روز را در کنار نیازمندان این شهر و کشور می‌گذراندی.
کاش لااقل نظاره گر بودی این کودکان کار را جوانان بی کار را پدران بیمار را مادران غصه دار را
کاش با توجه به زندگی بدون دغدغه‌ات ، بدانی غمِ نان یعنی چه
بدانی جیب خالی پدر و اشک مادر یعنی چه کاش بدانی درد یعنی چه
درد یعنی مُسلمان باشی و نان برای خوردن نداشته باشی بچه‌ی طلاق باشی یتیم و بی‌سرپرست باشی
گلفروش سر چهارراه باشی آریایی باشی ولی هزینه‌ی تحصیل برای فرزند نداشته باشی.
ذخایر کشورت فراوان باشد اما از آن‌ها سهمی نداشته باشی درد یعنی حسرت ، یعنی بی‌پولی
یعنی عاشق باشی ولی محتاج وام ازدواج باشی پدری از جنس کارگر زحمتکش و مظلوم اما شرمسار داشته باشی
شبانه روز با فقر دست به گریبان باشی مادر روی تخته بیمارستان باشد پول دارو که هیچ پول ترخیصش را نداشته باشی
یعنی همیشه حسرت به دل داشته باشی درد جامعه‌ی امروز ما فقر است درد جامعه‌ی ما بی‌تفاوتی و بی‌لیاقتی
نقاب بر چهره و خیانت در امانت است کاش وجدانت بیدار بود فقرا همه سیرند بس غُصه‌ی نداری را خوردند

***

ذخایر کشورت فراوان باشد اما از آن‌ها سهمی نداشته باشی درد یعنی حسرت ، یعنی بی‌پولی
یعنی عاشق باشی ولی محتاج وام ازدواج باشی پدری از جنس کارگر زحمتکش و مظلوم اما شرمسار داشته باشی
شبانه روز با فقر دست به گریبان باشی مادر روی تخته بیمارستان باشد پول دارو که هیچ پول ترخیصش را نداشته باشی
یعنی همیشه حسرت به دل داشته باشی درد جامعه‌ی امروز ما فقر است درد جامعه‌ی ما بی‌تفاوتی و بی‌لیاقتی
نقاب بر چهره و خیانت در امانت است کاش وجدانت بیدار بود فقرا همه سیرند بس غُصه‌ی نداری را خوردند

آخرین آثار مهدی قنبری