دانلود آهنگ جدید مهدی ساران زلف پریشان
متن آهنگ زلف پریشان
عشقت چه کاری با دلم کرد زد و یک شب عاقلم کرد

بی تو چه میتوان کرد، عشقت زدو قلب مرا برد

هرچه بود قبل تو مرد عشق بر سرم چه آورد

ای جانم زلف پریشانم مه تابانم رو مگردان از این خانه طاق ابرویت

پیچ و خم مویت دل ببرد از من دیووانه

ای جانم زلف پریشانم مه تابانم رو مگردان از این خانه طاق ابرویت

پیچ و خم مویت دل ببرد از من دیووانه

هرچه خواهی بکن قهر نکن این همه با دل من بد نکن

مگر از عشق تو شیرین تر هست عشق را به کام من زهر نکن

ای جانم زلف پریشانم مه تابانم رو مگردان از این خانه طاق ابرویت

پیچ و خم مویت دل ببرد از من دیووانه

ای جانم زلف پریشانم مه تابانم رو مگردان از این خانه طاق ابرویت

پیچ و خم مویت دل ببرد از من دیووانه

***

ای جانم زلف پریشانم مه تابانم رو مگردان از این خانه طاق ابرویت

پیچ و خم مویت دل ببرد از من دیووانه

ای جانم زلف پریشانم مه تابانم رو مگردان از این خانه طاق ابرویت

پیچ و خم مویت دل ببرد از من دیووانه

آخرین آثار مهدی ساران