دانلود آهنگ جدید محمود مرادی بعد تو

بعد تو

متن آهنگ بعد تو
بگو باهاش خوشی یا نه حواسش هست به تو یا نه
بگو از هر مسیری رفتی تا آخرش اومد باهات تا ته همیشه خوب میدونستم یکی به جز منم هست
که واسه ی دیدن تو همش زدم نفس نفس یادته میخواستم تورو داد زدم که نرو
رفتیو پشت سرت محکم بستی درو رفتیو بعد تو من توی اشکام غرق شدم
هیچوقت مثل آدم قبل نشدم یادته میخواستم تورو داد زدم که نرو
رفتیو پشت سرت محکم بستی درو رفتیو بعد تو من توی اشکام غرق شدم
هیچوقت مثل آدم قبل نشدم یادته پیشت بودم من نموندی و رفتی کشتیم تو کم کم
همیشه خوب میدونستم یکی به جز منم هست که واسه ی دیدن تو همش زدم نفس نفس
یادته میخواستم تورو داد زدم که نرو رفتیو پشت سرت محکم بستی درو
رفتیو بعد تو من توی اشکام غرق شدم هیچوقت مثل آدم قبل نشدم

***

رفتیو پشت سرت محکم بستی درو رفتیو بعد تو من توی اشکام غرق شدم
هیچوقت مثل آدم قبل نشدم یادته پیشت بودم من نموندی و رفتی کشتیم تو کم کم
همیشه خوب میدونستم یکی به جز منم هست که واسه ی دیدن تو همش زدم نفس نفس
یادته میخواستم تورو داد زدم که نرو رفتیو پشت سرت محکم بستی درو
رفتیو بعد تو من توی اشکام غرق شدم هیچوقت مثل آدم قبل نشدم

آخرین آثار محمود مرادی