دانلود آهنگ جدید مهیار خلیل زاده موی مشکی

موی مشکی

متن آهنگ موی مشکی
ی جزیره توی چشماته و میدونم ی جای بکر و منم فکر توام جونمم میدم بهت
انقده خوبی که هرچی میشه رو میگم بهت
منو این خوبی و رفتار نجیبت کشته منو این حالت پلکای عجیبت کشته
میفهمه حسمو با همه جز عشق خودش بی رحمه
تو موهات که چهل کیسو توو دلت هم هیچی نیستو
وقتی من کنارتم هیچی برام مهم نیستو
تو خود عشقی موهاتم مشکی غرق تو میشمو بهتر از تو هم نیستو
تو موهات که چهل کیسو توو دلت هم هیچی نیستو
وقتی من کنارتم هیچی برام مهم نیستو
تو خود عشقی موهاتم مشکی غرق تو میشمو بهتر از تو هم نیستو
از الان میخوام تورو به همه نشون بدم تو فقط اراده کن دنیا رو تکون بدم
دوس دارم همه منو پیش تو بشناسن دیگه هر چی بشه اصا مهم نیست واسم
تو موهات که چهل کیسو توو دلت هم هیچی نیستو
وقتی من کنارتم هیچی برام مهم نیستو
تو خود عشقی موهاتم مشکی غرق تو میشمو بهتر از تو هم نیستو
تو موهات که چهل کیسو توو دلت هم هیچی نیستو
وقتی من کنارتم هیچی برام مهم نیستو
تو خود عشقی موهاتم مشکی غرق تو میشمو بهتر از تو هم نیستو

***

تو موهات که چهل کیسو توو دلت هم هیچی نیستو
وقتی من کنارتم هیچی برام مهم نیستو
تو خود عشقی موهاتم مشکی غرق تو میشمو بهتر از تو هم نیستو
تو موهات که چهل کیسو توو دلت هم هیچی نیستو
وقتی من کنارتم هیچی برام مهم نیستو
تو خود عشقی موهاتم مشکی غرق تو میشمو بهتر از تو هم نیستو

آخرین آثار مهیار خلیل زاده