دانلود آهنگ جدید مجید غفاری مثال تور ماهیا

مثال تور ماهیا

متن آهنگ مثال تور ماهیا
مثال تور ماهیا کار دلم ز هم گسسته میخوام بگیرم دامنت با این دو دست پینه بسته

دلم میون سینه ام به خون نشسته مثال قایق های پیر تنم شکسته

دل ز دستم گله داره من ز دست دل شکایت نتوانم پیشه یارم غم دل کنم حکایت

ای آسمون بی ستاره با دل من کنم مدارا بهم مزن دگر آشیونه عشق مارا

***

مثال تور ماهیا کار دلم ز هم گسسته میخوام بگیرم دامنت با این دو دست پینه بسته

دلم میون سینه ام به خون نشسته مثال قایق های پیر تنم شکسته

دل ز دستم گله داره من ز دست دل شکایت نتوانم پیشه یارم غم دل کنم حکایت

ای آسمون بی ستاره با دل من کنم مدارا بهم مزن دگر آشیونه عشق مارا

آخرین آثار مجید غفاری