دانلود آهنگ جدید مجید رفیعی دختر درباری
متن آهنگ دختر درباری
جان دلم جان منی تو فقط مال منی
تو آن دختر درباری به این دل تو بگو آری
به عشق تو یه چندباری شدم گریه و من زاری
تو هم نفسی هم جانی تو هم باعثی هم بانی
شدم عاشق تو آنی عجب حال پریشانی
آره دل من دستته عاشق و سرمستته
وقتی میخوای بگی آره دل عاشق اون مکثته
عاشقم من عاشق موج موهای مشکیت
چقدر آخه تو خوبی چقدر آخه تو عشقی

**
ای جان دلم جان منی تو تردید نکن مال منی تو
دلخواه من و یار منو ماه منی تو
من عاشق تو بدون مرزم من فدای تو، تو عشق محضم
من برای تو خط میزنم رو همه از دم

آره دل من دستته عاشق و سرمستته
وقتی میخوای بگی آره دل عاشق اون مکثته
عاشقم من عاشق موج موهای مشکیت
چقدر آخه تو خوبی چقدر آخه تو عشقیآخرین آثار مجید رفیعی