دانلود آهنگ جدید مجید تقی زاده برو
متن آهنگ برو
دیگه تموم میکنم
این جنگ نابرابرو
از من نخواه نمیتونم
دوباره رو به روی تو

با قدرتی که داشتم
مثل همیشه وایستم
شاید تو مثل سابقی
من دیگه عاشق نیستم

نه این بخاطر تو نیست
دست از نبرد میکشم
اگر تو زخم میخوری
منم که درد میکشم

نه این بخاطر تو نیست
به خاطر خود منه
که ازدحام فکر تو
داره زمینم میزنه

***

نهایی دوره میکنه
وقتی نمیفهمی غمت
داره با من چه میکنه

دیگه تموم میکنم
این جنگ نابرابرو
اصلا نمیتونم نخواه
دیگه نمیتونم برو

آخرین آثار مجید تقی زاده