دانلود آهنگ جدید مسعود درویش گل گلنار
متن آهنگ گل گلنار
گل گلنار گل گلنار گل گلنار

گل گلنار تویی گل بی خار تویی عاشق و دلدار تویی عاشق و دلدار تویی

تو فدایی داری والا بلامیسر بلامیسر هی اشوه میای مثل ماه میمونی جان من من قربونت بشم نازه دلبر من

یادت هست داشتیم میرفتیم اون روز املش تورو بغل کردم گفتم بلامیسر بلامیسر

نکن ناز نکن ناز آخ نکن ناز لپ های سرختو گاز میگیرم تو عشق امید منی برات میمیرم دختر با ساز و آواز بیا

نکن ناز نکن ناز آخ نکن ناز لپ های سرختو گاز میگیرم تو عشق امید منی برات میمیرم دختر با ساز و آواز بیا

***

گل گلنار تویی گل بی خار تویی عاشق و دلدار تویی عاشق و دلدار تویی

تو فدایی داری والا بلامیسر بلامیسر هی اشوه میای مثل ماه میمونی جان من من قربونت بشم نازه دلبر من

یادت هست داشتیم میرفتیم اون روز املش تورو بغل کردم گفتم بلامیسر بلامیسر

نکن ناز نکن ناز آخ نکن ناز لپ های سرختو گاز میگیرم تو عشق امید منی برات میمیرم دختر با ساز و آواز بیا

نکن ناز نکن ناز آخ نکن ناز لپ های سرختو گاز میگیرم تو عشق امید منی برات میمیرم دختر با ساز و آواز بیا

آخرین آثار مسعود درویش