دانلود آهنگ جدید مسعود حسین زاده اتفاق
متن آهنگ اتفاق
غم دنیا انگار روی شونمه یه درد عجیبی توی جونمه یه چند روزه حبسم توی این اتاق یه حس غریبی توی خونمه

نمیخوام نبودتت رو باور کنم چجوری روزامو بی تو سر کنم هنوز خاطراتت توی این خونه هست مگه چشم روی عشق تو بست

دلم دادم اما تو دلدار نبودی هواتو که داشتم هوادار نبودی چقد ساده بودم چقد ساده رفتی تو یه اتفاقی نیوفتاده رفتی

دلم دادم اما تو دلدار نبودی هواتو که داشتم هوادار نبودی چقد ساده بودم چقد ساده رفتی تو یه اتفاقی نیوفتاده رفتی

***

نمیگم هنوز چشم به راه توام نمیخوام که حتی بهش فکر کنم که بازم بیایی بشی مثل قبل بازم رفتنتو تصور کنم

خودت کاشتی این حسو توی دلم تو انداختی این عشقو توی سرم بهت گفته بودم اگه روزی بری شاید قید این زندگی رو زدم

دلم دادم اما تو دلدار نبودی هواتو که داشتم هوادار نبودی چقد ساده بودم چقد ساده رفتی تو یه اتفاقی نیوفتاده رفتی

دلم دادم اما تو دلدار نبودی هواتو که داشتم هوادار نبودی چقد ساده بودم چقد ساده رفتی تو یه اتفاقی نیوفتاده رفتی

دلم دادم اما تو دلدار نبودی هواتو که داشتم هوادار نبودی چقد ساده بودم چقد ساده رفتی تو یه اتفاقی نیوفتاده رفتی

آخرین آثار مسعود حسین زاده