دانلود آهنگ جدید مسعود مفیدی آهای دنیا

آهای دنیا

متن آهنگ آهای دنیا
تا خواستم زنده باشم تا خواستم جون بگیرم جدایی سر رسید و دلم بازم بد آورد

توو اوج عشق و لبخند یه طوفان بدی شد تموم آرزوهام جلو چشم خودم مرد

آهای دنیا آی دنیا تو هم با من نبودی منو میکشتی ای کاش ولی دشمن نبودی

آهای دنیای آی دنیا دیگه نایی ندارم چی آوردی سرم که سیاهه روزگارم

مگه کم غصه خوردم مگه کم گریه کردم چرا سهمم از این عشق فقط روزهای بد بود

چه بغضی دارم از عشق چه دردی داره حسرت دل دیوونم ای کاش جدایی رو بلد بود

آهای دنیا آی دنیا تو هم با من نبودی منو میکشتی ای کاش ولی دشمن نبودی

آهای دنیای آی دنیا دیگه نایی ندارم چی آوردی سرم که سیاهه روزگارم

***

آهای دنیای آی دنیا دیگه نایی ندارم چی آوردی سرم که سیاهه روزگارم

مگه کم غصه خوردم مگه کم گریه کردم چرا سهمم از این عشق فقط روزهای بد بود

چه بغضی دارم از عشق چه دردی داره حسرت دل دیوونم ای کاش جدایی رو بلد بود

آهای دنیا آی دنیا تو هم با من نبودی منو میکشتی ای کاش ولی دشمن نبودی

آهای دنیای آی دنیا دیگه نایی ندارم چی آوردی سرم که سیاهه روزگارم

آخرین آثار مسعود مفیدی