دانلود آهنگ جدید مسعود سعیدی دورم زد

دورم زد

دانلود موزیک

متن آهنگ دورم زد
از اولشم یه جایه کارت می لنگید اینو میشد راحت از رو کارات فهمید

انقدر محوت شده بودم نفهمیدم اینو که شده بودی یه آدم بی رحم

منی که تا آخر پایه تو وایستادم بد تاوانشو همه جوره دادم

منی که همه جا اسمتو میبردم سنگین تموم شدش چون از خودی خوردم

دورم زد اون که واسه عاشقی حولم کرد عینه خیالش نبود که که بد زد منو وابسته کرد و زیرش زد

***

از اولشم یه جایه کارت می لنگید اینو میشد راحت از رو کارات فهمید

انقدر محوت شده بودم نفهمیدم اینو که شده بودی یه آدم بی رحم

منی که تا آخر پایه تو وایستادم بد تاوانشو همه جوره دادم

منی که همه جا اسمتو میبردم سنگین تموم شدش چون از خودی خوردم

دورم زد اون که واسه عاشقی حولم کرد عینه خیالش نبود که که بد زد منو وابسته کرد و زیرش زد

آخرین آثار مسعود سعیدی