دانلود آهنگ جدید مهدی مطلق کولاک

کولاک

متن آهنگ کولاک
گیره دلم بهت وقتش شده بهت بگم که خوشحالم برای داشتنت

دیگه باید برات کاری کنم چشات چیزی بجز منو دیگه نخواد بخواد

کولاک کرده چشات کولاک کرده حرفات وای چقد قشنگه واسم حتی حرفات

کولاک کرده قلبت کولاک کرده حست چقد دیوونه کننده ست واسم اون اداهات

**

حسو حال جدیدم شدیدا وصله به تو تو بهم بگو بمیر نمیگم نمیگنم نه به تو

چن دفه بهت بگم من جون تو جون منه خوبه حالم وقتیکه سرتو رو شونمه

کولاک کرده چشات کولاک کرده حرفات وای چقد قشنگه واسم حتی حرفات

کولاک کرده قلبت کولاک کرده حست چقد دیوونه کننده ست واسم اون اداهات

کولاک کرده چشات کولاک کرده حرفات وای چقد قشنگه واسم حتی حرفات

کولاک کرده قلبت کولاک کرده حست چقد دیوونه کننده ست واسم اون اداهات

آخرین آثار مهدی مطلق