دانلود آهنگ جدید مهدی تاج رابطه

رابطه

متن آهنگ رابطه
آخر سر دیدی چه آوردی سرم این دیوونه پا پس زد و زد تو پرم
بی معرفت نارو زدی به قلب من رفتی دورا تو زدی باز اومدی دور و برم
من رکب خوردم و بدجور زمین خوردم بدجوری چوب دل دیوونمو خوردم
ساده دل بودم زود باورت کردم من نفهمیدم چه کاری با خودم کردم
لعنتی چی کم گذاشتم آخه توو این رابطه گفته بودم قلب من واسه تو پای ثابته
این دل وامونده دیگه هرچی داشت رو کرد برات تو غرور قلبمو له کردی زیر دست و پات
لعنتی چی کم گذاشتم آخه توو این رابطه گفته بودم قلب من واسه تو پای ثابته
این دل وامونده دیگه هرچی داشت رو کرد برات تو غرور قلبمو له کردی زیر دست و پات
آخرش خط زدی اسممو از رابطه هر چی جون کندم نشد هیشکی واسه دل واسطه
تو ی چیزی رو فراموش کردی من میگم برات که از هر دستی بدی میادش از اون دست برات
من رکب خوردم و بدجور زمین خوردم بدجوری چوب دل دیوونمو خوردم
ساده دل بودم زود باورت کردم من نفهمیدم چه کاری با خودم کردم
لعنتی چی کم گذاشتم آخه توو این رابطه گفته بودم قلب من واسه تو پای ثابته
این دل وامونده دیگه هرچی داشت رو کرد برات تو غرور قلبمو له کردی زیر دست و پات

***

تو ی چیزی رو فراموش کردی من میگم برات که از هر دستی بدی میادش از اون دست برات
من رکب خوردم و بدجور زمین خوردم بدجوری چوب دل دیوونمو خوردم
ساده دل بودم زود باورت کردم من نفهمیدم چه کاری با خودم کردم
لعنتی چی کم گذاشتم آخه توو این رابطه گفته بودم قلب من واسه تو پای ثابته
این دل وامونده دیگه هرچی داشت رو کرد برات تو غرور قلبمو له کردی زیر دست و پات

آخرین آثار مهدی تاج