دانلود آهنگ جدید مهدی تیرداد چال گونه

چال گونه

متن آهنگ چال گونه
تو نگام کن دلم بنده آی دلم بنده لبهای تو میخنده
آی چه شیرینه حرف زدن بچه گونت
آی بمیرم من واسه چال روی گونه ات وای چه حالی داره یادش او اِ او
الهی من بشم یه روزی یارش او اِ او میدم دنیاو جونم به پای به پای اون نگاه ناز دارش
آی نفس پس رفت این دلم از دست رفت وقتی نگاهش خورد به چشمای من آی بلا داره قلبم نمیذاره
یک لحظه از فکرش جدا شم اصلا دلبر تو باشی میشم مجنونِ مجنون از قلب من دیگه نمیری بیرون
دلبر تو باشی خریدار توام من هر لحظه جونم گرفتار توام آی نفس پس رفت این دلم از دست رفت
وقتی نگاهش خورد به چشمای من آی بلا داره قلبم نمیذاره یک لحظه از فکرش جدا شم اصلا

***

الهی من بشم یه روزی یارش او اِ او میدم دنیاو جونم به پای به پای اون نگاه ناز دارش
آی نفس پس رفت این دلم از دست رفت وقتی نگاهش خورد به چشمای من آی بلا داره قلبم نمیذاره
یک لحظه از فکرش جدا شم اصلا دلبر تو باشی میشم مجنونِ مجنون از قلب من دیگه نمیری بیرون
دلبر تو باشی خریدار توام من هر لحظه جونم گرفتار توام آی نفس پس رفت این دلم از دست رفت
وقتی نگاهش خورد به چشمای من آی بلا داره قلبم نمیذاره یک لحظه از فکرش جدا شم اصلا

آخرین آثار مهدی تیرداد