دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی هر جای دنیایی

هر جای دنیایی

متن آهنگ هر جای دنیایی
هر جای دنیایی دلم اونجاس من کعبه مو دور تو میسازم

من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم هر روز حسم تازه تر میشه غرق تو میشم بلکه دریاشم

بیزارم از این که تمام عمر از روی عادت عاشقت باشم گاهی پرستیدن عبادت نیست با این که سر رو مهر میذاری

گاهی برای دیدن عشقت باید سر از رو مهر برداری یک عمر هر دردی به من دادی حس میکنم عین نیازم بود

جایی که افتادم بپای تو زیباترین جای نمازم بود هر جای دنیایی دلم اونجاس من کعبه مو دور تو میسازم

من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم تا رو به تو سجاده بندازم

***

بیزارم از این که تمام عمر از روی عادت عاشقت باشم گاهی پرستیدن عبادت نیست با این که سر رو مهر میذاری

گاهی برای دیدن عشقت باید سر از رو مهر برداری یک عمر هر دردی به من دادی حس میکنم عین نیازم بود

جایی که افتادم بپای تو زیباترین جای نمازم بود هر جای دنیایی دلم اونجاس من کعبه مو دور تو میسازم

من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم تا رو به تو سجاده بندازم

آخرین آثار مهدی یراحی